Negyedik rózsaszirom

A férfi gondolataiba merülve bámulta az éjszakai égboltot; a megannyi csillagot és a teljes pompájában lévő Holdat. Ez a látvány mindig elbűvölte és elfeledtette vele bánatát. De akkor nem tudta kizárni az őt körülvevő világot. Szeme előtt újra és újra lejátszódott az az átkozott emlék. Úgy vélte, hogy helyesen cselekedett, de mégis hatalmas bűntudatot érzett. Talán másképpen kellett volna megoldania, emberségesebben.
De lehet, hogy csak álom volt, mégis olyan valóságosnak tűnt.
Tanácstalanul álldogált hálószobájának nagy erkélyén. Fogalma sem volt arról, hogy mihez kezdjen. Idegességében fel-alá kezdett járkálni.
Lassan elkezdett hullani a hó, de nem törődött vele. A hideggel sem, bár fázott, nem volt képes visszamenni a meleg menedékébe. Inkább rákönyökölt a kőkorlátra és arcát a kezébe temette.
Könnyek mardosták szemét, de tartotta magát. Egy férfi sosem sír – mondták neki mindig.
De felemésztette a fájdalma. Gyászolni akarta elhunyt szeretteit. Bár nem voltak nagyon közeli viszonyban öccsével, mégis sok közös emlékben volt részük. Lesújtotta halálhíre. Ebben az évben két fivérét veszítette el. Legközelebb ki fog örök nyugovóra térni. Szülei? Bátyja, a koronaherceg? Az aranyos húga, Soline? Vagy ő fog meghalni?
Feláldoznám magam értük.
- Maxime – suttogta halkan, egy ismerős női a hang a háta mögött.
Ez lehetetlen. Nem lehet itt. Ő már halott.
Erőt vett magán, és rettegve megfordult, a hang irányába. Szerencséjére csak az egyik szolgálólány állt az erkélyajtóban, lehajtott fejjel, egy gyertyát maga előtt tartva.
- Miért zavar ilyen késői órán? - kérdezte kevésbé kedves hangnemben a herceg, aki remegő kezét a háta mögé rejtette.
- Felséges uram, sajnálom, hogy ilyenkor keresem fel Önt, de... - amikor felnézett a szerelme arca nézett vissza rá, meggyötörten.
A szolgálólány annyira hasonlított kedvesére, hogy a férfi döbbenetében hátrált egy lépést, de próbálta megőrizni látszólagos nyugalmát. Az előtte álló szolgán rengeteg heg volt, ami teljesen elcsúfította az arcát is. Haja kócosan és tépetten omlott vállára, ruhája is foltosnak és megviseltnek tűnt.
- Látod? Te tetted ezt velem – szólalt meg jeges és dühös hangon a lány, miközben az arca teljesen eltorzult.
- Ez nem igaz... - mondta a herceg döbbenten és habogva.
- Tessék, felség? Nem értem. Akkor gond lenne Önnek? - kérdezte a cseléd, teljesen más külsővel.
Rendezett kinézetű és más arcú nő állt előtte, aki még sokkal idősebb is lehetett kedvesénél. Akkor hirtelen nem jutott eszébe a nő neve, annyira meglepődött.
- Elnézést, sajnálom, nem figyeltem. Már nagyon fáradt vagyok. Mi lenne gond? - felelte már nyugodtabban, de a keze még mindig remegett.
- A hitvese szeretne holnap reggel Önnel kilovagolni a közeli vidékekre, uram. Nagyon megtetszett neki a táj. Kedves a kisasszony. Jaj, milyen gyorsan telik az idő, mintha csak tegnap lett volna, hogy még csak kisgyermekként játszott a réten a többi jó barátjával. Egy lánnyal nagyon jóba volt. Azt hiszem, hogy Maurice-nak a lányával. Hogy is hívták? Hirtelen nem jut eszembe... - fecsegett, de akkor észrevette, hogy mennyire ideges a herceg. - Minden rendben, uram?
- Igen, köszönöm, asszonyom. És nem lenne gond a holnapi nap, várom, hogy egy kis időt töltsek a hölggyel – minden vágyam...
- Rendben, további jó éjszakát, uram. Kérem, minél előbb jöjjön be a hidegről, nehogy megbetegedjen.
- Ne aggódjon miattam – felelte kedvesen a herceg. - Jó éjszakát! - köszönt el.
Mikor becsukódott szobájának ajtaja, bement hatalmas hálótermébe, ahol a kandallóhoz sétált.
Legkevésbé sem várta a holnapot. Semmi kedve nem volt, ahhoz az öntelt nőhöz, akit a menyasszonyának nevezhet. Nem akarta a házasságot, mégis el kell vennie Feliciát.
Tehetetlen dühében teljes erejéből beleütött a falba.
- Egy beképzelt, alávaló ember vagy, Maxime, aki azt hiszi mindent megkaphat. IGAZ?! - suttogta megsemmisítően egy mérges női hangon.
- Ne... csak ezt ne... - könyörgött, majd meggyötörten a hang irányába fordult.
De nem látott senkit.
Kezdek megőrülni? - gondolta, majd akkor pillantotta meg az előtte álló alakot.
Nem tűnt szellemnek, inkább nagyon is valóságosnak, hús-vér embernek.
Ez csak még jobban összezavarta a férfit. Választ akart kapni a kérdéseire, mielőtt teljesen belebolondulna a kísértésekbe.
A lény, aki még mindig szerelme alakját viselte, egy lépésnyi távolságra állt tőle. De a lidércen akkor nyoma sem volt hegeknek vagy mocsoknak. Egyszerű, rövid és kivágott fekete ruhát viselt. Hosszú, barna tincsei rendezettek voltak. Nagy, barna szemével pedig a férfit nézte.
- Sosem tudtam, hogyan viszonyuljak hozzád. Régen annyira jóba voltunk, most pedig nem is akarsz velem még beszélni sem – szólalt meg a lény negédes hangon.
Úgy érezte, mintha egy láthatatlan erő vette volna át felette a hatalmat. Fogalma sem volt arról, hogy mit cselekszik vagy mit mond.
Mintha csak egy álomban lenne.
- Figyelj, nekem muszáj volt engedelmeskednem mindig is az atyám parancsainak. Megtettem, amit kívánt, anélkül, hogy igazán belegondoltam volna, hogy mit teszek. Tudom, hogy nincs mentségem arra sem, amit ellened követtem el. Nem ezt érdemelted volna. Te egy igazán jó szándékú, kedves és értékes ember vagy. Sokkal jobb, mint amilyen én valaha leszek. Kérlek, bocsáss meg nekem. Még ha rangomon aluli is, amit mondok, nem érdekel. Csak könyörögni tudok bocsánatodért. Kérlek! - hadarta könnyes szemmel a fiatalember. Csak úgy áradtak belőle a szavak, amik talán a lelke mélyéről jöttek. - Hogyan tudnálak kiengesztelni? Nem akarlak elveszíteni, Arabelle.
Közben a leány elérzékenyülve nézte a herceget, de nem szólalt meg, csak bólogatott.
Megbocsátott.

Akkor megcsókolta szerelmét és a varázs véget ért.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése